Halep Keçisi,Halep Keçisi Çiftliği,Halep Keçi Çiftliği

Halep keçisi,halep keçisi çiftliği,halep keçisi facebook,halep keçisi videoları,halep keçisi yetiştiriciliği,halep keçisi yetiştirmek

Hayvan Bilgisi Malta Keçisi(Maltız Keçisi)

Hayvan Bilgisi Malta Keçisi Yetiştiriciliği (Maltız Keçisi Yetiştiriciliği)

Malta keçisi yetiştiriciliği,ana vatanı Akdeniz’de Malta Adası olan bu keçi ırkı ,bir süt keçisidir.Ülkemizin daha çok Ege Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesisi’nde yetiştiriciliği yapılmaktadır.Son yıllardaki  keçi ırklarını saanenleştirme rezaleti sonuçu bu güzide süt keçisi yok oluşun eşiğine gelmiştir.Adeta saf malta keçisi bulmak nerdeyse imkansız hale gelmiştir.Halk arasında daha çok maltız keçisi olarak bilinmektedir.

Malta keçisi ekseriyeti kahverengi alaça renklidir.Bazı durumlarda siyah,siyah alaçalı olanlarda görülür.Kılları kısa,deri kalınlığı ince,kulaklar uzun ve sarkıktır.Botyun bölgesinde deri uzantıları küpeleri bulunur.Malta keçisi orta büyüklükte tipik bir süt keçisidir.Ülkemizde malta keçisi,

Malta keçisi fiyatları

Malta (maltız) keçisi

saanen  keçisinden daha yüksek verimli bir keçi ırkıdır.

Malta keçisi özellikleri 40-45 kg çanlı ağırlıkta,laktasyon süt verimi miktarı 400-450 kg.dır.Süt verim süresi (laktasyon süresi) 200-220 gündür.Sütteki yağ oranı seviyesi %3.5-4.0,bir doğumdaki oğlak sayısı 1.7-1.8 dir.

Malta keçisi projesi,unutulan bir süt keçi ırkını canlandırıla bilinir.Malta keçisi fiyatları nesli tükenme   tehditi nedeniyle yükselmektedir.Malta keçisi Konya;malta keçisine Konya yoğun ilgi göstermektedir.Malta keçisi satılık ilanları,maltız keçisi nüfusu düşmesi sonuçu iyice azalmıştır.